11
дек.

smart gun system- защита от затворен пистолет

kemsa technology

Smart Gun системата е иновативна технология , с която се удължава многократно живота на важни агрегати в серията  APOLLO. Уникалното на тази система е, че тя реагира на всяко стискане и пускане на спусъка на пистолета , променяйки редица параметри на работа ( налягане на струята, дозиране на съответния препарат и др. ). с това системите APOLLO стават изключително удобни за ползване и предпазват от нежелани злополуки и аварии.