28
дек.

Функционални защити в модула APOLLO 5.0

Модулът apollo 5 е оборудван с защити от : претоварване или липса на ел. захранване ; от сух старт; замръзване  и други.