car wash systems

Apollo 8.0 Super Foam

Пост за външно измиване на автомобили с
6 програми и концентрирана пяна :
помпа за вис.налягане: MAZZONI 15/200R
200bar/ 15l/min с инвертор SIEMENS V20
дозир.помпи AQUA H150
въртящо рамо INOX + пистолет

повече

Apollo 7.0 Basic

Пост за външно измиване на автомобили с
6 програми :
помпа за вис.налягане: MAZZONI 15/200R
200bar/ 15l/min с инвертор SIEMENS V20
дозир.помпи AQUA H150
въртящо рамо INOX + пистолет

повече

Apollo 7.0 Foam

Пост за външно измиване на автомобили с
6 програми и аерирана пяна :
помпа за вис.налягане: MAZZONI 15/200R
200bar/ 15l/min с инвертор SIEMENS V20
дозир.помпи AQUA H150
въртящо рамо INOX + пистолет

повече

Apollo 7.0 Hot

Пост за външно измиване на автомобили с
6 програми + топла вода
помпа за вис.налягане: MAZZONI 15/200R
200bar/ 15l/min с инвертор SIEMENS V20
дозир.помпи AQUA H150
въртящо рамо INOX + пистолет

повече

Vacuum Self

Пост за вътрешно почистване на автомобили включващ :3 програми,
Водозащитена кутия от INOX с монетоприемник, дисплей и водоустойчиви бутони.
Турбинна прахосмукачка SOLARYS – 3.0kW

повече